БЯЛА ТАНТРА

Бяла тантра

Бялата Тантра е мощен метод за възстановяване на жизнената сила, хармонизиране на енергийните центрове, пробуждане на творческите способности и пълно разгръщане на съзнанието, любовта и свободата.
Бялата Тантра може да се практикува от всеки, както от начинаещи и напреднали, които практикуват Кундалини Йога или други видове йога, така и от последователи на други духовни традиции.

Бялата Тантра се практикува в групи, съставени от двойки, седнали един срещу друг в съвършено права редица. Те са ръководени в упражнения, където се използват полярността, звукът, ритъмът, позата и концентрацията. Всеки участник гледа право в очите своя партньор, а това допринася за сливането на магнитните полета. По този начин групата може да създаде мощен енергиен поток, чиято лечебна и стимулираща сила ще бъде използвана духовно.
По време на упражненията, често доста мъчителни, умствените блокажи, мъчителните безпокойства и фобиите, неврозите, които са затруднявали да се установява контакт между вътрешния аз и висшия Аз във всекиго поотделно, се филтрират и разтопяват от мощното магнитно поле на ръководещия Махан тантрик. Премахването на несъзнателните блокажи позволява участниците да изживеят единението на мъжкия и женския принцип на чисто духовно ниво. На това ниво, когато се провежда опитът за единение, чувството за вселенска любов може да бъде цялостно изживяно. Мъжката или женската идентичност се стопява тогава в реалното сливане на душите на двамата партньори. Това състояние на съзнанието отваря човека към съчувствие, разбиране и благодарност към партньора за помощта или за окуражаващото намигване при временна болка и отчаяние, към които може да доведе трудността на определени упражнения. Участниците разбират, че единението може да бъде постигнато само благодарение на взаимопомощта и сътрудничеството. Тази опитност развива качества, необходими за здравословен, спокоен и духовно осъзнат живот, и помага на всеки мъж или жена по-добре да разбира своята полярност и именно поради това повече да я уважава (полярността), като я възприема не като свой противник, а като своя допълваща същност.”

Comments are closed.